Zorgt uw employer brand voor (ver)binding met uw medewerkers?

Wilt u als bedrijf succesvol zijn, dan is een sterke employer brand essentieel. Een positief werkgeversimago helpt u bijvoorbeeld bij het binden en boeien van medewerkers en dat is belangrijk, niet alleen voor het aantrekken van nieuw talent, maar ook bij het motiveren en behouden van de huidige medewerkers. Verbinding (houden) is in deze tijd, waarin door corona veelal op afstand / hybride gewerkt wordt, belangrijker dan ooit.

Verbinding gaat over hoe individuele medewerkers zich kunnen (blijven) scharen achter een gemeenschappelijke visie en gedeeld doel. Daarvoor is het van belang dat u zich als bedrijf en werkgever toont in uw eigenheid en waarden (employer brand). Verbinding gaat ook over hoe we met elkaar omgaan met verandering en over hoe we samen aan een toekomst werken waaraan iedereen vanuit zijn / haar eigen kracht en talenten meerwaarde kan leveren. Waarin is uw bedrijf authentiek? Hoe gaat u om met uw mensen? Wat willen en verwachten uw (toekomstige) medewerkers nu écht? Welke factoren spelen een rol bij een sterk werkgeversmerk? Dat ging Randstad onder andere na in haar Employer Brand Onderzoek.

Het effect van corona op employer branding

Afgelopen jaar werd het leven van bedrijven en hun medewerkers flink overhoop gehaald door de coronapandemie. Covid-19 heeft er onder meer voor gezorgd dat werk en leven niet (meer) los van elkaar gezien kunnen worden en dat u de rol van uw medewerkers als mens niet meer los kunt zien van hun werk-inhoudelijke rol. De ‘menselijke maat’ is – zeker als werkomstandigheden veranderen – een cruciale factor voor (ver)binding. Om in verbinding te blijven met uw medewerkers, is het dus belangrijk dat u -nu nog meer dan ooit- kijkt naar de mens achter uw medewerkers: wie zijn ze wat willen ze echt?

Randstad ging na wat uw (toekomstige) medewerkers nu echt willen. Uzelf als een aantrekkelijke werkgever positioneren, doet u niet alleen door het bieden van een ‘aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden’. Al is dat zeker wel iets wat door driekwart van de medewerkers bovenaan het prioriteitenlijstje gezet wordt. Die topplaats moet het wel delen met een ‘fijne werksfeer’. Op de derde plaats staat een ‘goede balans tussen werk- en privéleven’; maar liefst twee op drie medewerkers vindt dit belangrijk. Ook willen de meeste mensen graag ‘interessant werk’ kunnen doen. De top vijf wordt afgesloten door ‘werkzekerheid’; hierin herkent u zeker ook een effect van corona, want in moeilijke(re) en onzekere tijden is baan- en inkomenszekerheid toch wel fijn. Toch geeft 80 procent van de werkenden in het onderzoek aan niet bang te zijn voor ontslag ten gevolge van corona. Bij jongeren leeft die angst wel iets meer dan gemiddeld. Terecht ook, want onder jongeren is de werkloosheid altijd al het hoogst en zij zijn ook nog eens extra hard geraakt door corona.

Welke andere gevolgen heeft corona gehad op de verbinding tussen bedrijven en hun medewerkers? Uit het onderzoek blijkt dat corona in ieder geval geen desastreus effect heeft gehad op de loyauteit van medewerkers aan hun werknemers. Bijna de helft van de werkenden voelt zich juist loyaler, tegenover slechts 9 procent minder loyaal. Die stijging komt vooral omdat werkgevers zich hebben ingezet om hun mensen veilig en gezond te laten werken én het teamgevoel vast te houden, ook al zijn de werkomstandigheden vaak fors veranderd. Dat corona tot een verandering in werk heeft geleid, mag duidelijk zijn. Bij ongeveer één op de drie ging die verandering jammer genoeg gepaard met verplicht verlof, werkloosheid of een daling in het aantal gewerkte uren. Voor bijna een vijfde onder hen is een dergelijke verandering reden om binnen zes maanden van baan te willen veranderen.

Aandacht voor wellness en engagement essentieel voor een toekomstbestendige bedrijfsstrategie

Wanneer uw mensen lekker in hun vel zitten, zullen ze zich in de regel ook meer betrokken voelen. Het omgekeerde geldt ook: medewerkers die zich niet gehoord of gezien voelen, zullen een serieuze rem zijn op de productiviteit, innovatiekracht en bedrijfsresultaat. Wilt u als bedrijf wendbaar en veerkrachtig zijn, ook in moeilijkere tijden of bij onvoorziene omstandigheden, dan is het belangrijk om aandacht te hebben voor het welzijn, de bevlogenheid én het engagement van uw mensen. Kortom: ‘employee wellness’ en ‘employee engagement’ horen geen termen te zijn die alleen in het kantoor van uw HR-afdeling te horen zijn, maar zouden een integraal onderdeel moeten vormen van uw toekomstbestendige bedrijfsstrategie.

Aandacht hebben voor het welzijn van uw mensen, gaat verder dan alleen hoe ze kunnen functioneren op het werk. Natuurlijk zijn het hebben van een veilige, comfortabele werkplek, goede relaties met collega’s en leidinggevenden, een goede werksfeer, een goede werk-privébalans en de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen absoluut belangrijk. Maar niet alleen dat speelt een rol. Ook belangrijk is bijvoorbeeld iemands fysiek welzijn (beweging, vitaliteit, gezonde leefstijl) en diens contacten met familie en vrienden.

Het welzijn van uw medewerkers is onlosmakelijk verbonden met hun betrokkenheid bij uw organisatie. Ga maar na: wanneer een personeelslid kampt met persoonlijke, financiële of gezondheidsproblemen, zal hij / zij zich niet voor de volle 100 procent op het werk kunnen inzetten. En als iemand zich niet betrokken voelt bij zijn / haar werk, het gevoel heeft te moeten werken in een team waar het vertrouwen ontbreekt, of zich dag in dag uit naar het werk moet slepen, dan zal dit weinig goeds doen voor zijn / haar (fysieke en mentale) gezondheid.

Uit de Randstad WorkMonitor 1/2021 blijkt dat ‘employee wellness’ en ‘employee engagement’ bij de meeste werkgevers nog niet de aandacht krijgen die ze verdienen. En dat is jammer, want het loont écht om energie te steken in het positief beïnvloeden van het leven én de performance van uw medewerkers. Mensen die zich door hun werkgever zowel in hun werk als hun privé ondersteund weten, voelen zich mentaal én fysiek gezonder. Gezonde(re) en gelukkige(re) werknemers presteren ook beter op het werk, wat resulteert in een hogere productiviteit, én ze zullen ook eerder geneigd zijn om een stap extra te zetten om de organisatie vooruit te helpen. Door te investeren in het welzijn en productiviteit van uw mensen, bouwt u tegelijkertijd diepere verbindingen met hen op.

Zou u graag weten hoe het in uw bedrijf gesteld is met de verbondenheid, de werknemerstevredenheid en het -engagement? Of wat u nog voor mogelijkheden heeft om de verbondenheid tussen uw medewerkers onderling en met uw bedrijf te vergroten? Vraag dan vandaag nog de gratis Sparkle HRM Scan aan. Deze unieke scan geeft u op een snelle en laagdrempelige manier een doeltreffend inzicht in de uitdagingen en prioriteiten op HR gebied, waar uw bedrijf mee te maken heeft. Na analyse van de scanresultaten, kunnen we u vertellen op welk HR vlak daadkrachtige actie gewenst en / of urgent is. Op basis hiervan kunnen we u aan een HR- of recruitment professional koppelen, die geknipt is om het project tot een succes te brengen.

Verbondenheid als voorwaarde voor bedrijfssucces

De toenemende welvaart, verdere verstedelijking, nieuwe technologieën hebben voor meer vrijheid, autonomie en onafhankelijkheid gezorgd. De huidige en toekomstige generaties werkenden willen zélf de regie hebben over hun leven en carrière en willen liever niet worden ‘gemanaged’. Toch blijft het verlangen naar verbondenheid: mensen willen bijvoorbeeld graag de erkenning en het respect van hun collega’s en beroepsgenoten, wensen ‘zinvol’ werk te doen en het gevoel te hebben dat ze ergens toe bijdragen. De trend van hyperindividualisme was al op de terugweg, maar corona heeft ons nog eens extra met de neus op de feiten geduwd: alleen is maar alleen. Een grote meerderheid van de thuiswerkers miste het contact met de collega’s en één op drie voelde zich zelfs eenzaam of geïsoleerd. Mensen voelen zich graag verbonden en waarderen betekenisvolle relaties. Voor u als werkgever betekent dit dat u uw medewerkers zich een (waardevol) deel van een groter geheel moet laten voelen en tegelijkertijd hun eigen identiteit / vrijheid moet laten behouden.

Het klinkt als een paradox: individu én samen. Maar toch kan het: individualisme kan voor verbondenheid zorgen. Wanneer u uw medewerkers als individu erkent en waardeert én hen optimaal gebruik laat maken van hun unieke vaardigheden en talenten, kunt u hen ook dusdanig in teams zetten dat ze elkaar (en het bedrijf) kunnen versterken. Door te erkennen dat iedereen over individuele talenten beschikt, kunt u die diversiteit aan vaardigheden slim inzetten om de prestaties van uw gehele organisatie te verbeteren. Iedereen draagt bij om het gezamenlijke doel te realiseren. Iedereen voelt zich verbonden en ook meer persoonlijk betrokken bij het succes van hun team en het bedrijf.

Investeren in uw employer brand loont

Verbinding en betrokkenheid met uw (toekomstige) medewerkers is in deze huidige tijd belangrijker dan ooit. Een sterk employer brand draagt hieraan bij. Maar hoe begint u hieraan? Hoe kunt u zich als een aantrekkelijke werkgever tonen? Hoe kunt u de authenticiteit, merkwaarde, bestaansrecht en bedrijfsimago van uw bedrijf positief in de kijker zetten?

Wanneer u weet voor welke waarden uw organisatie staat, kunt u dit met behulp van artikelen, diensten, blogs, producten, nieuws en sociale netwerken uitdragen. Alle uitingen op alle kanalen samen vormen het hele beeld dat mensen van uw bedrijf zullen hebben. Maar u hebt het niet helemaal zelf in de hand. Door de opkomst van social media, wordt informatie razendsnel gedeeld; en dat is niet alleen de informatie die u zelf verspreidt, maar ook meningen en reviews van klanten, leveranciers, (ex-)medewerkers en andere belanghebbenden. Kortom: het beeld dat u uitdraagt, uw employer brand, moet duidelijk én geloofwaardig zijn. Transparantie, oprechtheid en authenticiteit zijn key. Heeft u hier hulp bij nodig? Ook hier kan Sparkle HRM helpen. Vanuit onze online marketingachtergrond beschikken wij over een goed netwerk van specialisten op het gebied van arbeidsmarkt- en marketingcommunicatie. Neem gerust contact met ons op.

Tenslotte nog even kort een opsomming van redenen waarom u zou overwegen om in uw employer brand te investeren. Organisaties met een goede employer brand:

  • kunnen effectiever in hun personeelsbehoefte op korte én lange termijn voorzien, blijkt uit onderzoek van Brandon Hall;
  • hebben 54 procent meer kans om echt goed gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, aldus onderzoek van Gartner;
  • lopen een kwart minder risico dat pas geworven medewerkers op korte termijn weer vertrekken. Investering in employer branding levert dus een effectievere onboarding (Gartner);
  • hebben 130 procent meer kans dat het gevoel van trots en betrokkenheid van medewerkers toeneemt, toont onderzoek van Gallup aan;
  • dringen, volgens onderzoek van LinkedIn, het risico op ongewenst verloop van medewerkers met wel 28 procent terug;
  • kunnen profiteren van bijna een halvering van de kosten om een vacature te vervullen (-43 procent) en hoeven minder hoge salarissen te betalen om iemand te overtuigen om voor hen te komen werken.

Meer weten?

Het Randstad Employer Brand Research is inmiddels reeds aan haar 21ste editie toe. Inmiddels wordt het onderzoek in meer dan 30 landen over de hele wereld uitgevoerd. In Nederland werd voor deze editie een representatieve steekgroep van ruim 13.000 respondenten (tussen 18 en 65 jaar) en ruim 400 organisaties bevraagd. De belangrijkste resultaten kunt u hier downloaden.

Leave your thoughts

Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Vlasfabriek
Overschieseweg 10-12
3044 EE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]