Skills steeds belangrijker: wat kan je én wat heb je in je mars?

De arbeidsmarkt wordt (weer) krapper blijkt uit het CBS Kwartaalrapport, maar toch zijn er altijd mensen die aan de zijlijn blijven staan. Een belangrijke oorzaak is de mismatch tussen vraag en aanbod. Eén van de oplossingen die hiervoor aangedragen worden, is om het onbenut arbeidspotentieel meer te gebruiken. Bedrijven en recruiters moeten minder op zoek gaan naar (hun idee van) de perfecte kandidaat en meer naar mensen die over genoeg talent, vaardigheden én motivatie beschikken om ingewerkt te worden tot een perfecte medewerker.

Steeds meer aandacht voor wat je kan dan voor je diploma

Skills zijn de valuta van de arbeidsmarkt”, kopt een whitepaper van het Wereld Economic Forum (WEF). Het gaat volgens WEF niet meer om diploma’s maar om vaardigheden. Diploma’s waren misschien vroeger een belangrijke maatstaf maar mensen hebben tegenwoordig geen ‘baan voor het leven’ meer of een lineair carrièreverloop (verticale promotie). In de arbeidsmarkt van de toekomst is arbeidsmobiliteit (horizontaal, verticaal, diagonaal, over sectoren heen…) vereist. De aandacht voor skills komt tegenwoordig ook steeds vaker naar voren in vacatureteksten. Lepaya analyseerde de vacatures van de honderd snelgroeiende bedrijven en zag dat skills stilaan de plaats van een diploma innemen. Twee op de drie bedrijven (64 procent) vraagt niet meer om een specifiek diploma, maar wel om hard skills (66 procent), expliciete soft skills (60 procent) en / of een bepaald denkniveau (13 procent).

Welke hard en soft skills zijn tegenwoordig populair?

Hard skills zijn vaardigheden die in de regel aangeleerd kunnen worden en die ook beter worden door training, opleiding en ervaring. Denk aan omgaan met computer/softwareprogramma’s, het beheersen van vreemde talen, data-analyse, boekhouding, vertalen, journalistiek, metselen, programmeertalen,… Met welke (hard) skills kun je tegenwoordig écht scoren bij bedrijven? Vooral digitale vaardigheden, zoals programmeren en datamanagement, worden erg gewaardeerd; deze vaardigheden komen zelfs ook in de helft van de niet-technische functies voor.

Soft skills zijn daarentegen meer persoonlijkheidskenmerken, die je ook verder kunt ontwikkelen en ontplooien maar waar je toch een zekere aanleg voor moet hebben. Denk bijvoorbeeld aan betrouwbaarheid, ambitie, creativiteit, leergierigheid, goede communicatievaardigheden, stressbestendigheid, positivisme, inlevingsvermogen enz. Voor veel werkgevers zijn volgende soft skills belangrijk: een teamplayer zijn, flexibel zijn, effectief (verbaal en schriftelijk) communiceren, probleemoplossend en vindingrijk zijn, feedback kunnen ontvangen en aanvaarden.

Beschikken over de hard skills die nodig zijn voor een baan, is natuurlijk een eerste voorwaarde. Maar vlak het belang van de soft skills niet uit. Dankzij jouw ‘zachte’ vaardigheden kan een werkgever inschatten of je in het bedrijf past, of je goed zal zijn in de omgang met collega’s en of je succesvol zal zijn jouw functie. Krijg je in jouw functie bijvoorbeeld veel met deadlines en stress te maken, dan mag je nog zo goed zijn in wat je moet doen (hard skills), als je niet stressbestendig bent, zal het geen succes worden. Bezit je de juiste soft skills dan kunnen die een werkgever misschien zelfs over de streep trekken, zelfs al moeten je hard skills nog een beetje bijgeschaafd worden.

Blijf jezelf ontwikkelen, dan blijf je relevant voor een (toekomstige) baan

Met de aandacht voor vaardigheden én de technologische ontwikkelingen en digitalisering op de arbeidsmarkt, komt er steeds meer nadruk op jouw persoonlijke groei en ontwikkeling te liggen. Voor jezelf, omdat je duurzaam inzetbaar wil / moet blijven op de arbeidsmarkt. Maar ook vanuit werkgevers. Goed ontwikkelde medewerkers zijn een essentiële voorwaarde voor de slagkracht van bedrijven. Zo blijkt uit het onderzoek van Lepaya dat ‘persoonlijke ontwikkeling’ een inherent onderdeel vormt van de functie in één op de drie onderzochte vacatures en dat de bedrijven hieraan ook duidelijk mogelijkheden voor groei en ontwikkeling aan vastkoppelen.

Maar weten dat een “leven lang leren” belangrijk is en er ook daadwerkelijk naar handelen, zijn twee verschillende dingen. In het SER rapport ‘Private Scholingsmiddelen’, dat in november 2020 verscheen, staat dat 18,8 procent van de werkenden in 2017 een opleiding of cursus hebben gevolgd. Bijna één op vijf dus. Niet echt geweldig, maar daarmee presteren we in Nederland in vergelijking met de rest van de EU toch nog bovengemiddeld (11,1 procent). In veruit de meeste gevallen (2/3) gaat het om een korte training of bijscholing van één tot een paar dagen. Het prijskaartje dat ermee gepaard gaat: 3,6 miljard euro (2017). Daar zitten de verletkosten niet bij. Verletkosten zijn kosten voor de uren dat de medewerker niet heeft gewerkt, door de opleiding te volgen. Die komen nog eens op 3,3 miljard euro uit.

Investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers is dus niet goedkoop. Maar niet investeren in medewerkers, breekt werkgevers ook op. Enerzijds is een gebrek aan (door)groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de helft van de medewerkers reden om naar een andere werkgever over te stappen. Opnieuw op zoek moeten gaan naar nieuwe werknemers en hen inwerken, is ook niet gratis. Anderzijds is het voor werkgevers ook noodzakelijk om wendbaar en slagvaardig in te kunnen spelen op de uitdagingen van vandaag en morgen. Medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen, presteren beter, zijn productiever en zijn meer bereid om een stap extra te zetten.

Neem de regie over jouw opleiding en ontwikkeling

De coronacrisis heeft de waarde van continue ontwikkeling van werkenden nog maar eens aangetoond. Ontvangt jouw werkgever overheidssteun in het kader van NOW? In de NOW2 en NOW3 regeling zijn werkgevers verplicht (inspanningsverplichting) om opleiding te stimuleren voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. De overheid heeft bovendien met “NL leert door” een subsidiepakket samengesteld. Hiermee is het voor jou als werkende of werkzoekende (tussen 18 en pensioenleeftijd) mogelijk om ook dit jaar nog een gratis (eventueel online) scholingstraject te volgen, zonder dat je hiervoor iets aan je werkgever moet vragen.

Beter is natuurlijk dat in het bedrijf waar je werkzaam bent, een leercultuur bestaat of ontstaat. Edubookers, strategisch partner van Sparkle HRM, kan daarbij helpen. Niet alleen vind je bij Edubookers meer dan 70.000 leerproducten van de beste opleiders in Nederland voor de beste prijs verzameld, maar werkgevers kunnen hier ook een eigen opleidingsportal creëren, zodat ze een leven lang leren binnen het bedrijf met persoonlijke opleidingsbudgetten van medewerkers daadwerkelijk handen en voeten kunnen geven.

Leave your thoughts

Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Vlasfabriek
Overschieseweg 10-12
3044 EE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]