“TOEKOMST VAN HR IN DE NIEUWE REALITEIT”

Sparkle HRM is een verbinder tussen HR professionals en bedrijven en biedt een podium voor HR in de nieuwe realiteit.
Een realiteit waar veel flexibiliteit wordt gevraagd en verlangd, zowel van werkgevers als van werknemers en dus ook van HR en Recruitment professionals.

De arbeidsmarkt en economie zijn volop in beweging. Niet alleen door corona, al is dat wel een ingrijpende factor en katalysator van onderliggende ontwikkelingen, zoals globalisering, automatisering en digitalisering. Flexibiliteit is belangrijk.
Toekomstige successen zijn afhankelijk van de wendbaarheid van organisaties.
Bedrijven willen bijvoorbeeld flexibel kunnen inspelen op marktontwikkelingen en economische fluctuaties.
Van het uitbouwen en onderhouden van een flexibele schil tot het stimuleren van de interne mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers. Flexibiliteit staat ook steeds vaker hoog op het verlanglijstje van werkenden: flexibiliteit in arbeidstijden en -plaats, meer thuiswerken, een betere afstemming tussen privé en werk,… HR speelt daarbij een belangrijke rol.

HR vraagstukken flexibel beantwoord

De menselijke maat is en blijft belangrijk, vandaag de dag misschien zelfs meer dan ooit. Goed personeel is de levensader van bedrijven.
Er wordt van medewerkers veel gevraagd en daardoor ook steeds meer van HR.
Bovendien zijn het uitdagende tijden voor ondernemingen.
Bedrijven en hun HR afdelingen staan voor de steeds groter wordende uitdaging om hun personeelsbeleid coronaproof en toekomstbestendig in te richten. Steeds meer bedrijven zien er de meerwaarde van in om HR strategisch in hun bedrijfsvoering in te
bedden. Sparkle HRM stelt specialistische kennis tijdelijk en op projectbasis ter beschikking aan bedrijven zodat ze ontzorgd worden in hun HR vraagstukken en ze zich tegelijkertijd op hun core business kunnen focussen.

Wie met zijn talenten bezig is, is de beste versie van zichzelf

Sparkle HRM is er voor de eigentijdse, bekwame HR en/of Recruitment Professional die zich vanuit zijn /haar talent, ervaring en kracht wil inzetten voor verschillende bedrijven, die op tijdelijke of projectbasis invulling willen geven aan een specifieke behoefte aan HR- en/of recruitmentondersteuning. Een HR en/of Recruitment Sparkle is een specialist; een expert die door middel van zijn / haar kennis en talent een HR project tot een succes maakt en bovendien een ‘vonk’ in het bedrijf achterlaat. Sparkle HRM is ervan overtuigd dat wanneer mensen echt kunnen doen wat ze graag doen en daarbij hun talenten kunnen aanboren, het resultaat optimaal is. Daarom bieden we HR professionals de kans om zelf de projecten te kiezen waar ze het meest tot hun recht komen. En die HR talenten koppelen we dan aan bedrijven die, op projectbasis, behoefte hebben aan juist die gespecialiseerde HR ondersteuning. Win-win!

Leave your thoughts

Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Vlasfabriek
Overschieseweg 10-12
3044 EE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]