Stategische personeelsplanning

Stategische personeelsplanning 1188 views

Projectomschrijving

Economische onzekerheden, vergrijzing, digitalisering, globalisering, zelfbewustere / kritischere medewerkers en klanten enz. dwingen bedrijven om te investeren in efficiëntie, effectiviteit én flexibiliteit. Organisaties moeten zich een duidelijke strategie eigen maken om slagvaardig te zijn en te blijven in de toekomst. Dat is alleen mogelijk wanneer de personele bezetting binnen de organisatie optimaal is, niet alleen nu maar zeker ook in de toekomst. Strategische personeelsplanning wint daarom aan belang: het is noodzakelijk voor organisaties om succesvol en toekomstbestendig te zijn.

Dankzij strategische personeelsplanning weten organisaties welke personeelscapaciteit (kwalitatief én kwantitatief) ze nu én in de toekomst precies nodig hebben om hun businessdoelen te realiseren en hebben ze de zekerheid dat het medewerkersbestand flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst. Medewerkers worden optimaal ingezet en krijgen ook zelf meer inzicht in hun eigen functioneren binnen de organisatie. Strategische personeelsplanning houdt in dat gestuurd wordt op optimale inzet en behoud van medewerkers en op hun talent/competentieontwikkeling.

Strategische personeelsplanning is een veelomvattend begrip. Eerst en vooral moet een bedrijf de trends en ontwikkelingen in de economie / markt die van toepassing zijn, goed in kaart hebben. Want pas dan kan de oefening plaatsvinden om te kijken of de bedrijfsstrategie en personeelsbezetting daarop toegesneden is. Het gaat daarbij niet alleen om vaste medewerkers, maar ook om de flexibele schil. Hoe kan een bedrijf haar personele bezetting anders inregelen? Hoe kan een flexibele schil daarbij helpen? Is een talentpool een uitkomst? Welke contractvormen kunnen voor het bedrijf het meest waardevol zijn? Hoe zit het met alle wet- en regelgeving hieromtrent (compliance)? Welke constructie maakt het voor een bedrijf mogelijk om zo flexibel mogelijk haar personele bezetting op- en af te schalen?

Een HR Sparkle met de vereiste ervaring om een dergelijke veelomvattende oefening succesvol uit te voeren, kan bedrijven adviseren wat voor hen de meest verstandige oplossing is wat personeelsbezetting betreft, om nu en in de toekomst efficiënt in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen.

Ben jij de Sparkle voor dit project?

Jij bent de Sparkle HR professional die we zoeken als jij multifunctioneel inzetbaar, leergierig, energiek en ondernemend bent. Je staat in jouw kracht en inspireert, motiveert en stimuleert.
Sparkle HRM biedt jou als zelfstandige HR professional uitdagende projecten, waardoor je meer met jouw talent bezig kunt zijn. Binnen de Sparkle HRM community krijgt jouw talent nog meer glans: je bent zelfstandig én hoort ergens bij. De Sparkle community kent een ondernemend model en laat je als zelfstandige mee profiteren van jouw successen.

Om een project als ‘Strategische personeelsplanning’ in een bedrijf tot een succesvol einde te brengen, ben je een ervaren HR professional met een brede kennis van organisaties (structuren, culturen,…), arbeidsmarkt en -sectoren, innovaties en ontwikkelingen, arbeidscontracten,… Je bent in staat een correcte analyse van het bedrijf en de markt waarin het opereert en van de uitdagingen nu en in de toekomst te maken. Je kunt de strategische koers van het bedrijf vertalen naar het personeelsbeleid. Je kunt de huidige én toekomstige personele bezetting zowel kwalitatief als kwantitatief inzichtelijk maken. Jij adviseert het bedrijf over wie ze nu en in de toekomst nodig hebben en hoe dat zich verhoudt met het huidige personeelsbestand.  Je geeft adviezen rond duurzame inzetbaarheid, de ontwikkeling en eventuele om- of bijscholing van personeelsleden, en de optimale balans tussen kern- en flexibele schil. Deze inzichten krijgen weerslag in een ‘strategisch personeelsplan’; een plan dat het bedrijf de praktische handvatten geeft om direct met strategische personeelsplanning aan de slag te gaan.

Aarzel niet maar schrijf je vandaag nog in als professional!

 

Ik stel mij kandidaat Apply via Facebook
Sparkle HRM
  • Aantal andere projecten 12
  • Categorie HR, Recruitment
  • Locatie Rotterdam
  • Adres Overschieseweg 10, 3044 EE Rotterdam
Connect with us
Contacteer ons
Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Vlasfabriek
Overschieseweg 10-12
3044 EE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]