Bijna de helft van de werkenden is latent werkzoekend

In het eerste kwartaal van 2021 nam het aanbod van arbeid af, daalde de werkloosheid, veranderden minder mensen van baan en was de arbeidsmarktactiviteit laag. Dat concludeert Intelligence Group[i] op basis van recent onderzoek. Met ‘arbeidsmarktactiviteit’ wordt de mate waarin de beroepsbevolking actief op zoek is naar een baan. Zowel in het laatste kwartaal van 2021 als in het eerste kwartaal van 2021 is zo’n 11,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek naar een nieuwe baan. Actief werkzoekenden schrijven zich in op jobsites, sturen cv’s rond en porren het netwerk naar nieuwe carrièrekansen.

Van de mensen die al een baan hebben, zoekt maar liefst 7,5 procent actief naar een nieuwe baan. Maar daarmee hebben we het nog niet over de aanzienlijke groep latent werkzoekenden. Uit het onderzoek blijkt dat niet minder dan 46,2 procent van de werkenden passief op zoek is naar nieuw of ander werk. Ze oriënteren zich rustig op hun mogelijkheden: andere functie, ander bedrijf, andere sector, betere arbeidsvoorwaarden (flexibel werken / betere werk-privébalans), eventueel andere locatie (wanneer een verhuizing aankomt),… Maar wanneer latent werkzoekenden geprikkeld worden door een aantrekkelijk(er) aanbod, is de kans groot dat ze van hun huidige werkgever afscheid nemen.

Echt gelukkig zijn in het werk of om zich heen kijken

Werkgeluk is één van de factoren die een rol spelen bij het begrijpen van het relatief hoge aantal latent werkzoekenden. Hoe gelukkig voelt een medewerker zich in zijn functie en in het bedrijf? Haalt hij / zij voldoende zingeving, voldoening, plezier en verbinding uit het werk?

Wanneer Nederlandse werkenden gevraagd worden om hun werkgeluk een cijfer te geven, dan komt dat gemiddeld op 7,1 à 7,2 uit. Tijdens de coronapandemie daalde de werkgelukscore, maar inmiddels ligt het weer op het gemiddelde. Een andere manier om te beoordelen of een medewerker gelukkig is in zijn / haar werk, is kijken naar de eNPS-score. eNPS staat voor ‘employee net promotor score’ en zegt iets over de mate waarop medewerkers hun werkgever zouden aanbevelen. Een bedrijf kan een eNPS-score krijgen die varieert van -100 tot 100. In Nederland ligt de gemiddelde eNPS-score op -10. Dit betekent dat er meer medewerkers zijn die niet enthousiast zijn over hun werkgever én deze niet aanbevelen dan degene die dat wel zijn en doen.

Waarom zo’n hoog aandeel latent werkzoekenden?

Dit komt onder meer omdat het met de kwaliteit van werk niet altijd goed zit, bijvoorbeeld omdat er te weinig doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden worden. Het aantal latent werkzoekenden neemt ook toe wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze te veel taken moeten uitvoeren die niet helemaal bij hun talenten, kennis en/of vaardigheden passen. Dat is niet alleen niet leuk, maar wanneer mensen lange(re) tijd zaken moet doen waar ze niet goed in zijn, kunnen ze daar zelfs ziek van worden. De (werk)stress stijgt, de relaties thuis en op het werk gaan verzuren, de arbeidsproductiviteit vermindert en het risico op een depressie of burn-out neemt toe. Niet voor niets waarschuwen instanties voor de significante toename in verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting[ii]. Mensen die juist kunnen doen waar ze goed in zijn, kunnen zich mentaal ‘opladen’: ze halen voldoening uit hun werk, voelen zich meer betrokken bij wat ze doen, behalen meer successen en voelen zich over het algemeen gelukkig(er).

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR[iii] staat de kwaliteit van werk ook onder druk ten gevolge van flexibilisering, intensivering en technologische ontwikkelingen. Hierdoor verliezen steeds meer werkenden hun grip op werk en nemen agressie, werkdruk en (baan-)onzekerheid toe. Uit analyse van de WRR blijkt dat de helft van de uitval door ziekte nu veroorzaakt door het werk zelf.

Daarom: investeren in tevreden, gelukkige werknemers

Een recente radioreclame voor een verzuimverzekering verklaart “Zonder personeel valt er niet veel te ondernemen”. Ze hebben gelijk. Goed personeel is de levensader van bedrijven. Met mensen die, om één of andere reden (al dan niet werkgerelateerd), niet gemotiveerd zijn, komt u als bedrijf niet verder.

Dat er in het algemeen nog wel wat werk aan de winkel is, blijkt uit onderzoek[iv]. Gemiddeld wil 10 procent van de werknemers hun werkgever aanbevelen en wil 17 procent dat niet doen. De overgrote meerderheid staat er passief in: zij zijn redelijk gelukkig in hun baan maar zullen geen extra stap zetten om het bedrijf aan te bevelen bij anderen. Zij zullen ook, als er iets interessant(er)s voorbijkomt, geneigd zijn om de nieuwe kans te grijpen. Zij zijn dus ook ‘latent werkzoekend’.

Met gelukkige en betrokken medewerkers kan uw bedrijf groeien

Tevreden werknemers zijn de beste promotors; de beste reclame voor uw bedrijf. Zij presteren bovendien beter, zijn creatiever en kunnen beter omgaan met werkdruk en stress. Ze hebben ook meer zelfvertrouwen waardoor ze doelen makkelijker behalen. Tevreden werknemers zullen in de regel ook vaker betrokken werknemers zijn, maar dat gaat niet altijd één op één op. Betrokken werknemers zijn niet per se allemaal tevreden en soms zullen ook niet tevreden medewerkers zich emotioneel betrokken voelen bij het bedrijf. Betrokken medewerkers zijn wél loyaal / loyaler aan uw bedrijf, en dat is belangrijk.

Natúúrlijk wilt u graag een bedrijf vol enthousiaste, bevlogen én betrokken medewerkers die weten wat ze doen en dat ook graag doen. Maar hoe pakt u dat nu aan? Allereerst: meten is weten. Ga na hoe het met de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid gesteld is in uw bedrijf. Daar zijn allerhande meetinstrumenten voor. Bij Sparkle HRM vallen we hiervoor terug op de jarenlange expertise van DilemmaManager. Pas wanneer u weet wat er zich écht afspeelt in uw organisatie en in het leven van uw medewerkers, kunt u stappen zetten om de (eventuele) verbeterpunten doelbewust aan te pakken.

Er hangen veel factoren samen met de productiviteit, creativiteit, tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers. Waar ligt het precies in uw bedrijf aan? Heeft het met de onboardingsfase te maken? Of met de mogelijkheden die mensen in uw bedrijf krijgen om zichzelf en hun talenten verder te ontplooien? Ligt het misschien toch aan de samenstelling van de teams of aan de werksfeer? Heeft het te maken met de organisatiestructuur en de manier van leidinggeven? Of is er geheel iets anders aan de hand? Om te weten te komen waar de uitdaging, de ‘pijn’ als het ware in uw bedrijf zit, hebben we, in samenwerking met DilemmaManager, een unieke Sparkle HRM Scan ontwikkeld. In een relatief beperkt aantal vragen kunt u er snel en doeltreffend achter komen waar in uw bedrijf de urgente uitdagingen op het vlak van personeel en HR zich bevinden. We koppelen u vervolgens aan een ervaren specialist, die van uw uitdaging een concreet project maakt. Na afloop van het project houdt u een concreet plan van aanpak over: uitgewerkte stappen en praktische handvaten waarmee uw bedrijf en iedereen die er werkt, succesvol aan de slag kan. Wilt u hier graag meer over weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Sparkle HRM Scan

Bronnen

[i] Intelligence Group, Arbeidsmarkt in cijfers, Update arbeidsmarkt eerste kwartaal 2021.

[ii] TNO, “Arbobalans 2020”, 5 februari 2021 / TNO Monitor Arbeid, “Arbobalans 2020 – Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 25 miljard euro. Grote stijging verzuimdagen vanwege psychische beroepsziekten”, februari 2021.

[iii] WRR, “Het Betere Werk – De nieuwe maatschappelijke opdracht”, 15 januari 2020.

[iv] WerkgelukNieuws, “Werkgeluk: een verantwoordelijkheid van medewerkers en organisatie”, 12 oktober 2020.

Leave your thoughts

Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Agata de Bruynkade 22
3059 SE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)6-22474845
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]